Pháp lý dự án Thống Nhất Complex

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH DỰ ÁN THỐNG NHẤT COMPLEX

CHẤP THUẬN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC THỐNG NHẤT COMPLEX

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THỐNG NHẤT COMPLEX

DỰ ÁN THỐNG NHẤT ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ BÁN

 

Pháp lý dự án Thống Nhất Complex
4.25 (85%) 4 votes