Tiến độ xây dựng chung cư Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG CƯ THỐNG NHẤT COMPLEX 18-1-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG CƯ THỐNG NHẤT COMPLEX NGÀY 24/11/2016

tien-do-xay-dung-thong-nhat-complex-4

tien-do-xay-dung-thong-nhat-complex-3

tien-do-xay-dung-thong-nhat-complex-2

tien-do-xay-dung-thong-nhat-complex-1

tien-do-xay-dung-thong-nhat-complex

Tiến độ thi công Thống Nhất Complex ngày 15-11-2016

tien-do-thi-cong-thong-nhat-complex

tien-do-thi-cong-thong-nhat-complex-a

tien-do-thi-cong-thong-nhat-complex-b

tien-do-thi-cong-thong-nhat-complex-c

Tiến độ xây dựng chung cư Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân
3.11 (62.22%) 27 votes

One thought on “Tiến độ xây dựng chung cư Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân”

Comments are closed.